Presentasjon - HIST - 041012

Produkt

Terminal

 • vår terminal på Brattøra ( ved hurtigruta ) kan ta i mot varer for videredistribusjon
 • omlasting av biler er enkelt på vår store rampe med flere sluser
 • utleie av lager inne og ute
 • inngjerdet uteareal i Trondheim

Distribusjon

 • Faste ruter til Fosen for våre samlastere
 • Egne åpne biler med kran
 • Noe tipptransport på forespørsel i Fosen

Biler

 • Budbiler i Trondheim
 • Distribusjonsbiler i hele Midt-Norge
 • Kjøl, frys biler og semi
 • Tankbiler for kjemikalier
 • Bulkbiler
 • Tippbiler
 • Brøytebiler

Tjenester

 • 3-partslogistikk i teori og praksis
 • Deltar i forskningsprosjekt/utvikling