Historien om Fosen Transport 1987 – 2014

FOSEN TRANSPORT

Fosen Transport AS ble etablert som Fosen Transportsentral AL i 1987, men endret organisasjonsform og navn i 2012 til Fosen Transport AS. Fosen Transport AS har Brekstad som forretningsadresse, mens det heleide datterselskapet Fosen Gods AS har sin forretningsadresse i Trondheim.

I 2003 fikk også Fosen Transport avtale med Samtrans AS om å drifte dette selskapet med sin administrasjon. Selskapene har felles administrasjon. Fosen Transport AS har én felles daglig leder for selskapene, der de tre selskapene er selvstendige juridiske enheter, med hovedadministrasjonen på Brekstad.


DE 3 SELSKAPENE I DAG:

 • Fosen Transport AS (org. nr. 999 214 509) ble etablert (med navnet Fosen Transportsentral AL org. nr. 943 978 573) i 1987 og er morselskap for Fosen Gods, og 25 % medeier i Samtrans AS. Kontoret ligger på Brekstad og har 7 ansatte som arbeider med logistikk, regnskap, fakturering og betjener vårt sentralbord. Selskapet opptrer som et konsern og må fremlegge konsernregnskap for firmaene Fosen Transport AS og Fosen Gods AS. Konsernomsetningen for 2013 ble da ca. 200 mill. Utover dette så omsetter Samtrans AS for ca. 120 mill.
 • Fosen Gods AS (org. nr. 979 869 770) er opprinnelig godsavdelingen til Fosen Trafikklag ASA som hadde flere 10-års godserfaring, og som i 1998 ble utskilt som eget selskap. I 2002 ble Fosen Gods solgt til Fosen Transport AS. Selskapet har 6 ansatte som har sine lokaler på Pir II i Trondheim, der ledergruppen til Fosen Transport og driftsapparatet holder til i romslige lokaler med flere møterom, over 3.000 m2 terminal, i tillegg til utendørs inngjerdet lagerareal.

 • Samtrans (org.nr. 985 282 595) ble etablert i 2003, eies av 15 bileiere fra Midt-Norge som utfører transport for landbruket. Samtrans er et transportselskap som i hovedsak dekker Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Fosen Transport har siden 2003 administrert kundeavtaler og utviklet ulike logistikkløsninger sammen med bileier og kunde. Omsetningen i 2013 ble ca. 120 mill.

HISTORIEN FRA 1987:

 • Fosen Transport AS ble etablert som en tradisjonell Transportsentral før man valgte ny eierstruktur i 2012 samt omdanning til AS.
 • Fosen Transportsentral AL ble etablert av 34 lastebileiere i kommunene i Ørland, Bjugn, Åfjord og Rissa i 1987. (Fosen Transportsentral «AL» ble i 2007 endret til «BA»)
 • Hans Kristian Norset ble ansatt som daglig leder fra oppstart i 1987 og sitter i samme stilling også i dag.
 • Administrasjonen består nå av ca. 12 ansatte fordelt på Brekstad og Pir II, Trondheim. I tillegg leies det inn 2-3 årsverk.
 • Fosen disponerer over 100 biler og 150 sjåfører, hvor våre transportører eier fra 5 – 30 biler hver, og sjåførene er ansatt hos det enkelte transportselskap. Fosen Transport eier normalt ikke egne biler, men kan kjøpe transportselskap for senere å selge ut bilene til sjåførene.                                                                                                                                

UTVIKLING TIL 1987 - 2014:

 • Siden etableringen i 1987 har Fosen Transport hatt stor utvikling, hvor Fosen Transport i 1994 kjøpte Transportsentralen Hitra/Frøya.
 • I perioden fram til år 2002 var det en jevn omsetningsøkning som fra tiårsperioden 1987-1997 økte fra 5 til ca. 40 millioner. Administrasjonen økte i samme periode fra 1 – 6 ansatte.
 • I perioden fra 1998 – 2002 fikk vi en kraftigere vekst ved spesialisering innenfor utvalgte områder. Dette medførte at vi i  denne perioden økte omsetningen med 50 % og passerte en totalomsetning på 60 millioner.
 • I 1998 valgte Fosen Transport å skille ut transporten for distribusjon av landbruksvarer til et datterselskap TS Bulk BA. Her kom det inn 9 nye aksjonærer som eier 50 % av TS Bulk, og hvor Fosen TS eier de øvrige 50 %. TS Bulk ble administrert av Fosen TS, men selskapet ble omstrukturert inn i Samtrans AS i 2012, der Fosen da ble 25 % - eier sammen med 15 bileiere og TS Bulk opphørte.

SEPTEMBER 2002:

 • I september 2002 kjøpte Fosen Transport selskapet Fosen Gods AS som hadde 14 biler/vogntog og 15-18 ansatte og omsatte for 17 mill.
 • Fosen Gods AS har nå kontor i Trondheim, Pir II, med godsterminalareal på ca. 3000 m2 og en administrasjon med 5 ansatte.
 • Fosen Gods AS eide da 14 lastebiler/vogntog, men alle er nå solgt.
 • I september 2002 inngår Fosen Transportsentral sitt datterselskap, TS Bulk, et samarbeid med TH Transport i Steinkjer om å inngå felles avtale om transport av landbruksvarer i Nordland.

2003 - 2004:

 • Samarbeidet mellom TS Bulk og TH Transport resulterte i dannelsen av Samtrans AS som dermed fikk administrasjonen av landbruksvarer i 2003 for vel 70 mill. NOK.
 • Fosen Transport hadde da administreringen av en total omsetning på vel 140 mill. NOK i 2003. Dette er bortimot en dobling ift. 2002.
 • Fosen Transport økte aktiviteten på sin terminal Pir II, kai 9 i Trondheim, og bruker denne for å samlaste sine biler.

2005 - 2007:

 • April 2006: Etablering av nytt selskap Tanktrans AS ble gjort for å kunne tilby Midt-Norge et lokalt selskap for transport av kjemikalier og annen tanktransport. Selskapet ble senere innfusjonert i Fosen Transport AS i 2012.
 • Mai 2006: FG får leieavtale for hele havneterminalen på Pir II i Trondheim ca. 2000m3 i. Andre leietakere i 1. etg. flytter ut og alle lokaler pusses opp for 8-9 millioner NOK.
 • Oktober 2006: Avtale med Coca-Cola Drikker (CCD) hvor FG utfører 3.- parts logistikk.. CCD flytter inn til Fosen Gods Pir II. FG bygger kontor, verksted og lager til 18 CCD-ansatte, slik at CCD logistikk og marked samles hos Fosen Gods AS. Logistikken ble direkte lagt på grossist leddet mars 2013, men fortsatt har vi CCD marked/salg i våre lokaler.
 • November 2006: FG utvider avtalen med COOP om matvaredistribusjon Trondheim – Bodø fra mai 2007. FG transporterer da matvarer i hele området fra Alvdal i sør til Bodø i nord, unntatt Trondheim og Sandnessjøen.

ADMINISTRASJON:

 • Fosen Transport AS utvidet kontorlokalene i 2001 på Brekstad nok en gang, ansatt administrativt personell med høy kompetanse og har i den forbindelse også etablert nye og bedre IKT løsninger.
 • Fra 2007 består administrasjonen i Fosen Transport av 12 ansatte, hvor Hans Kristian Norset fortsatt er daglig leder i alle 5 selskapene som da blir styrt fra kontorene på Brekstad.

IKT:

 • Nye IKT-løsninger har fått uvant store kostnader for en transportbedrift som til 2002 har benyttet enkle PC-program og mobiltelefon.
 • Fra 2003 ble dette endret ved bruk av datasystem hvor oppdrag til bilene går elektronisk og vi har full styring på bilene. Dette gjelder trafikkstyring, som på elektronisk kart viser bilenes posisjon. Man kan også se sjåføradferd, som hastighet, dieselforbruk, stopptid m.m. og derigjennom skolere sjåfører og redusere kostnader som gir økt kvalitet og stor kundetilfredshet.
 • Dette er en ny teknologi som gir oss god oversikt over transport som skal administreres like godt i Alvdal og Bodø som i Rissa og Trondheim.

FORSKNINGSPROSJEKTER:

 • Fosen Transport har de siste 4-5 årene deltatt i ulike forskningsprosjekter effektivisering og logistikk i samarbeid med SINTEF. Et av prosjektene «bruk av RFID til sporing og rett levering på riktig sted» ble ledet av Fosen Transport med god støtte fra Forskningsrådet.

ØKONOMI:

 • Bedriften legger ikke skjul på at man arbeider i et marked med svært hard konkurranse og stram økonomi, noe som gjør at flere bileiere har lange og krevende arbeidsdager.
 • Fosen Transport arbeider for å bygge opp en solid egenkapital som skal kunne sikre bileiere, andre leverandører og ikke minst ansatte, - en trygg fremtid samt at det også kan avsettes midler til utvikling og fornying.

KVALITET & ISO:

 • Samarbeid, partnerskap og kontraktsinngåelser med store nasjonale kjeder synliggjør at Fosen Transport betraktes som et seriøst selskap med høy kvalitet. I den forbindelse kan det nevnes at Fosen Transport i januar 2004 ble sertifisert i h.h.t ISO 9001/2000 standard som den første Transportsentral i Norge.
 • I 2013 ble Fosen Transport godkjent Kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2008 og Miljøstandarden i henhold til NS-EN ISO 14001:2004

MILJØ:

 • Fosen Transport har nå satt fokus på miljø. Dette gjøres ved at vi fornyer vår bilpark og miljøvennlig drivstoff utprøves.
 • Vårt ruteplanleggingssystem medfører også bedre utnyttelse av bilene, færre km. og dermed bedre miljø med mindre CO2 -utslipp.
 • Videre legges det vekt på godt og funksjonelt arbeidsmiljø for de ansatte på både bil og kontor.
 • Fosen er som nevnt ovenfor – miljøsertifisert.

SÆRPREG:

 • Særpreget med Fosen Transport er at det har vært en liten bedrift som har arbeidet målbevisst gjennom å få et solid fotfeste i nærområdet. Strategien har dermed vært å vise kundene god kvalitet, som gjør at samme kunder vil benytte Fosen Transport også i større og nye områder. Erfaring viser at dette har vært en vellykket strategi.
 • Et annet positivt særpreg er at Fosen Transport har en svært stabil administrativ arbeidsstokk, hvor det stadig har vært påfyll med nye personer, men hvor praktisk talt ingen har sluttet i de årene bedriften har eksistert.

EIERSTRUKTUR:

 • Fosen Transport eier få/ingen biler selv, men leier inn disse fra hovedsakelig flerbilseiere. Fosen Transport har en selskapsstruktur hvor ansatte og en del av bileierne er eiere i Fosen Transport AS. Bileierne har så fast ansatte sjåfører som vi har daglig kontakt med.
 • Eierstrukturen i 3 av våre selskaper består da av ca. 20 transportører fra Midt -Norge som medeiere.
 • Bileierne er vår viktigste ressurs. Pr dato har vi kun norske eiere i Fosen og vi bruker kun norske bileiere til vår faste transport. Alle bileiere må signere transportavtale med Fosen, der en av betingelsene for å få kjøre er kvartalsvis innlevering av bilregnskap til Fosen. Våre bileiere skal tjene penger. Først da greier vi å beholde våre flinke sjåfører. Vi har som mål å ha flest mulig norsktalende sjåfører, men markedet har behov for flere sjåfører enn det norske marked kan skaffe og da er også vi forberedt på å kunne avtale med våre kunder om bruk av «internasjonale» sjåfører, når dette er aktuelt.

UTMERKELSER:

 • Blant utmerkelser vi har fått liker vi å nevne at daglig leder har fått logistikkprisen og at Fosen Transport har blitt kåret til årets bedrift i Fosen av 9 kommuner på Fosen. 

STRATEGI:

 • Vår hovedstrategi er enkel: Fornøyde kunder, bileiere, sjåfører og ansatte!
 • Oppgave nr. én er likevel alltid å fokusere på lønnsomhet både for kunde og bileier, og at arbeidet skal utføres med godt humør.
 • Fosen Transport har ellers en klar målsetting som i hovedsak dreier seg om å bli "best heime" før man går ute.
 • Dette vil Fosen Transport bidra til gjennom langsiktig strategi, grundig arbeide og flinke utøvere både bak ratt og pc.
 • Med dette skal Fosen Transport bidra til at vi får et konkurransedyktig næringsliv i Fosen og øvrige områder hvor våre kunder skulle befinne seg.
 • Den senere tid har likevel vist at vi nå har vokst ut av Fosen…

KONKLUSJON:

 • Mens omsetningen økte jevnt de første 15 årene, fra 0-70 mill har vi de siste 10 årene økt omsetningen med hele 100 mill, som nå gir Fosen Transport AS en omsetning på vel 200 mill. i 2013 med tillegg av Samtrans sine vel 100 mill.
 • Med den veksten Fosen Transport AS har hatt i senere år så settes det store krav til oss. "Lista er lagt veldig høyt".
 • Disse kravene forventer styret og daglig leder blir innfridd, via økt effektivisering blant bileierne sammen med en godt kvalifisert administrasjon.
 • Fosen Transport er likevel svært ydmyk for den responsen vi har fått fra våre kunder. Og vi skal gjøre det vi kan for å tilfredsstille de krav som forventes.
 • Vi gleder oss!

ÅPENHETSLOVEN I FOSEN TRANSPORT:

 • Åpenhetsloven skal sørge for at menneskerettigheter og arbeidsforhold oppfyller minimumsstandarder som er beskrevet blant annet i FN bærekraftsmål Nr 8. For å unngå at næringslivet gjennom leverandørkjeden påvirker disse målene negativ skal det gjennomføres aktsomhetsvurderinger. 

 • Fosen Transport er et norskregistrert selskap med salg og produksjon av transport og logistikktjenester i Midt-Norge. Leverandører og forretningspartner til Fosen Transport er også norsk registrerte foretak med forankring i Midt-Norge. Leverandørene, delvis tariffbedrifter, opererer etter norske lover og regler.

 • Fosen er sertifisert i henhold til kravene i NS-EN ISO 9001:2015 og NS EN ISO 14001:2015.  Retningslinjer og styrende dokumenter (som for eksempel etiske retningslinjer) er forankret i Kvalitetshåndboken. Risikoen vurderes kontinuerlig for å minimere negative konsekvenser og påvirkning.

 • Per i dag vurderes risikoen for negativ påvirkning til menneskerettinger, samfunnet og miljø som veldig lav, på grunn av at Fosens leverandørkjede er basert i Midt Norge. Likevel overvåkes leverandørkjeden kontinuerlig for å avdekke avvik fra grunnleggende prinsipper.